Tvarumas ir naujovės

Mes galvojame kaip žalieji

Aplinka

„Hörmann“ prisiima atsakomybę už mūsų aplinką ir mūsų ateitį

„Hörmann“ yra šeimos verslas, todėl vadovybė puikiai žino savo atsakomybę ateities kartoms. Atsakomybę už mūsų darbuotojus, „Hörmann“ gaminius, gamtos išteklius ir mūsų aplinką. Šiandien susiduriame su šia atsakomybe dažniau nei bet kada.

Išteklių tausojimas, klimato apsaugos stiprinimas...

...daug mažų priemonių dideliam tikslui

Klimato apsauga „Hörmann“ grupėje prasideda nuo detalių: tik patikrinę savo kasdienius veiksmus galime nustatyti, kuriuos procesus galime sureguliuoti, kad galėtume sutaupyti dar daugiau energijos ir dar sąmojingiau elgtis su savo ištekliais. Šis nuolatinis įsipareigojimas mūsų aplinkai pasireiškia priemonėmis, kurių imamės, pvz., naudojame perdirbtą popierių, siunčiame CO2 neutralias siuntas ir perdirbame transportavimo pakuotes.

Naujoviška technika, išmaniosios sistemos...

...365 dienas per metus juntamai klimato apsaugai

Su pažangiomis vietinėmis termofikacinėmis elektrinėmis ir išmania energetikos valdymo sistema daugelyje „Hörmann“ gamyklų investuojame į švarią ateitį. Taikant šias priemones, gerokai sumažėja CO2 išmetimas, o kartu padidėja ekologinis visuomenės sąmoningumas - o tai ilgalaikis poveikis.

Gerai aplinkai...

...per metus daugiau nei 16 000 tonų mažiau anglies dioksido

Bendrovė „Hörmann“ sumažina savo metinį CO2 išmetimą maždaug 16 000 tonų, pirkdama regeneracinę elektros energiją. Dėl šios priežasties ateityje „Hörmann“ buveinės bus tiesiogiai prijungtos prie vietos vėjo jėgainių ten, kur tai bus galima padaryti.  Tokiais veiksmais mes sumažinsime savo išmetamą CO2kiekį ir eisime šiuo keliu nuosekliai į priekį.

Ilgaamžiai konstrukciniai elementai

„Hörmann“ gaminiai ir gamybos procesai bei visi organizaciniai klausimai nuolat atnaujinami ir tobulinami. Tas pats galioja kokybei, energetiniam efektyvumui, aplinkai ir sveikatos apsaugai bei darbų saugai. Visi „Hörmann“ darbuotojai čia prisideda prie bendros užduoties pagal įdiegtą kokybės, aplinkos, energijos ir darbų saugos vadybą pagal DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 ir BS OHSAS 18001. Hierarchijų nebuvimas ir atviras bei pasitikėjimą keliantis bendravimas palaiko įkurtas valdymo sistemas.

Patvarūs gaminiai ilgalaikiams projektams

 Aplinkos apsauga ir išteklių tausojimas vaidina svarbų vaidmenį "Hörmann" visose gamybos fazėse  - nuo žaliavų įsigijimo iki gaminių transportavimo.
„Hörmann“ jau gamina aplinką tausojančiu būdu. Ilgaamžiai ir sertifikuoti konstrukciniai elementai, tokie kaip daugiafunkcės durys, naudojami innovatyviuose statybos projektuose: „Unilever“ namas ir veidrodinis daugiaaukštis uostamiestyje Hamburge yra žymūs ilgaamžio įrengimo pavyzdžiai.
Be to, „Hörmann“ gaminiai tiesiogiai naudojami klimato apsaugos projektuose, pavyzdžiui, „Hörmann“ plieninės durys įrengtos vėjo jėgainėse.